Termeni Si Conditii

Informatii generale despre eclaratie si Politica de confidentialitate

Declaratie

1. Proprietarul paginii şi al magazinului on line este Euro Kerex SRL.

Întregul conţinut al site-ului este protejat de dreptul de autor. Dreptul de autor este valabil în special pentru descărcarea paginii în scopul utilizării conţinutului pe alte site-uri. Dreptul de autor este deţinut în totalitate de către Euro Kerex SRL.

2. Datele din acest site, informaţiile, imaginile, aspectul grafic al paginii web, gama de produse vândute, precum şi orice alte materiale servesc doar în scopul cumpărării. Orice altă utilizare – în special utilizarea site-ului în ansamblu sau a anumitor părţi, reproducerea, stocarea, adaptarea, distribuirea- este posibilă doar cu acordul în scris în prealabil al Euro Kerex SRL. Utilizarea conţinutului fără acordul Euro Kerex SRL constituie încălcarea drepturilor de autor, şi se pedepseşte conform legislatiei în vigoare.

3. Deciziile luate de către utilizator pe baza informaţiilor de pe pagină vor fi pe propria răsdpundere.

4. Euro Kerex SRL face tot ce îi stă în putinţă pentru funcţionarea corectă a paginii, însă nu garantează accesibilitatea continuă şi fără probleme a acesteia.Societatea Euro Kerex SRL nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele daune şi/sau pierderi rezultate în urma funcţionării incorecte a paginii, sau a utilizării informaţiilor, documentelor, datelor găsite pe pagină.

5. Societatea Euro Kerex SRL nu îşi asumă răspunderea pentru o altă pagina creată de terţe părţi, precum nici pentru conţinutul acesteia care face referire la pagina deţinută de Euro Kerex SRL. În cazul în care pe pagină apar modificări – fără acordul societăţii- Euro Kerex SRL nu îşi asumă răspunderea pentru acurateţea datelor, respectiv informaţiilor.

Politica de confidentialitate

1. Utilizatorul sau Clientul poate efectua comenzi în urma înregistrării ca utilizator pe Site. Datele furnizate de către utilizator sunt gratuite şi voluntare.

Utilizatorul poate modifica oricând datele de înregistrare, sau poate solicita modificarea acestora de către Societate prin scrisoare, e-mail sau la telefon. Socilitările de modificare a datelor vor fi îndeplinite în cel mai scurt timp posibil, dar în maximum 2 zile lucrătoare de la primirea acestora.

Societatea Euro Kerex SRL înregistrează datele oferite de Utilizator necesare pentru utilizarea serviciilor:

Nume; Contact: Date facturare/livrare

2. Livrarea produselor se face prin servicii de curierat. Societatea de curierat are dreptul să utilizeze datele personale ale Clientului (nume, adresă, informaţii produs) numai în scopul efectuării livrării. După executarea livrării, societatea de curierat are obligaţia de a distruge datele Clientului.

3. Euro Kerex SRL, respectiv societatea de curierat tratează datele Clinetului în mod confidenţial. Datele personale ale Clientului sunt stocate doar in scopul efectuării livrării şi a contractului.

4. Euro Kerex SRL poate utiliza datele furnizate de către Client în următoarele scopuri: cercetare şi analiză de piaţă, analiza obiceiurilor consumatorilor, compilarea statisticilor vizitatorilor, jocuri şi alte cadouri gratuite, furnizarea de informaţii privind noile produse, servicii şi promoţii.

Clientul poate oricând să interzică utilizarea datelor de către Societate în astfel de scopuri.

5. Euro Kerex SRL se angajează să gestioneze informaţiile obţinute în conformitate cu prevederile legale în vigoare – în special Legea CXII din 2011 privind dreptul la auto-determinare şi libertatea de informare, precum şi Legea VI/1998 privind promulgarea Convenţiei de la Strasbourg din 28 ianuarie 1981 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

6. Clientul poate oricând să ceară informaţii cu privire la utilizarea datelor sale personale la adresa de e-mail:

eurokerex@gmail.com

Euro Kerex SRL răspunde cererii în termen de 8-12 zile de la primirea acesteia. Scrisoarea va include datele gestionate, scopul gestionării datelor, termeni juridici, durata gestionării, respectiv informaţii cu privire la persoanele cărora au fost transferate aceste date precum şi scopul utilizării acestora.

7. În cazul încălcări dreptului Clientului la protecţia datelor cu caracter personal, acesta poate acţiona în instanţă, sau poate apela gratuit la ajutorul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Datelor şi Libertatea de Informare (NAIH). Autoritatea Naţională pentru Protecţia Datelor şi Libertatea de Informare este disponibilă pe site-ul: www.naih.hu.

8. Euro Kerex SRL vă atrage atenţia asupra faptului că pagina web a Euro Kerex SRL face referire la alte pagini web ale altor societăţi, şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru validitatea datelor sau informaţiilor afişate pe aceste pagini. În cazul accesării acestor pagini, vă rugăm să citiţi Politica de confidenţialitate a paginilor respective.

9. SC EURO KEREX SRL, str. ION OARGA F.N., CLUJ-NAPOCA, jud. CLUJ, RO 14110852, J12/1087/2001