CATEGORII

Termeni si conditii

TERMENI ŞI CONDIŢII

I./

CONCEPTE DE BAZĂ

1./ Datele societăţii SC EURO KEREX SRL.

Nume frimă: SC EURO KEREX SRL

Nume: EURO KEREX

Sediu: Calea Someseni, nr. 4A, Cluj-Napoca, jud. Cluj

CUI: RO 14110852

Număr înmatriculare: J12/1087/2001

Număr cont: RO55 BRDE 130S V621 4874 1300

Contact  (telefon, fax, e-mail): 0722 214 183; eurokerex@gmail.com

 

2./ Clientul:

Clientul este acea persoană fizică sau juridică, ce plaseasză o comandă pe site-ul euro-kerex.ro sau www.poolmag.ro şi acceptă Termenii şi Condiţiile descrise.

3./ Operator transport:

Operatorul de transport îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract cu Euro Kerex SRL. Operatorul de transport livrează produsul comandat la adresa dată de Cumpărător, îi înmânează produsul, precum şi documentele însoţitoare (nota de livrare, garanţia), iar în cazul plăţii în numerar preia suma în locul şi în numele Euro Kerex SRL. Operatorul de transport îşi exercită activitatea cu o atenție deosebită pentru datele pe care le gestionează -  cu excepţia cazului în care legislația nu conține o dispoziție diferită – şi cu obligaţia tratării datelor cu discreție totală.

 

                                                                                                                   II./

Domeniul de aplicare al Termenilor şi Condiţiilor

1./ Capitolul ˇTermeni şi condiţiiˇ conţine clauzele generale necesare relaţiei contractuale dintre Client şi Euro Kerex SRL. Scopul Termenilor şi condiţiilor este reglementarea comenzilor produselor comercializate de către Euro Kerex SRL, fixarea drepturilor şi obligaţiilor din timpul plasării comenzii precum şi a altor circumstanţe corelate cu solicitarea serviciilor.

2./ Plasarea comenzilor este condiţionată de acceptarea Termenilor şi condiţiilor. Se considera acceptarea Termenilor şi condiţiilor plasarea unei comenzi pe pagina euro-kerex.ro sau www.poolmag.ro iar la finalizarea acesteia, clientul accepta termenii si conditiile.

3./ Euro Kerex SRL îşi rezervă dreptul de a modifica parţial sau în totalitate conţinutul Termenilor şi condiţiilor. Modificările efectuate intră în vigoare la data publicării. În cazul contractelor încheiate anterior, aceste modificări nu sunt valabile.

III./

Obiectul contractului, încheierea contractului, comanda, modificarea, anularea comenzii

1./ Obiectul contractului îl constituie produsele comercializate de Euro Kerex SRL. Caracteristicile fiecărui produs vor fi afiţate pe pagină.

2./ Comanda produselor comercializate se poate efectua exclusiv pe site şi este condiţionată de acceptarea Termenilor şi condiţiilor.  În termen de 72 de ore de la plasarea comenzii Euro Kerex SRL va trimite confirmarea comenzii pe adresa de e-mail dată de Client, astfel creându-se contractul. Contractul este arhivat, putând fi accesibil ulterior. În cazul în care Clientul nu primeşte confirmarea comenzii în termenul stabilit, obligaţiile acestuia faţă de ofertă încetează.

3./ Comanda poate fi modificată sau anulată până în momentul confimării acesteia de către Euro Kerex SRL. În cazul în care Clientul a transferat preţul produsului în prealabil, Euro Kerex SRL îi returnează această sumă imediat, sau în maximum 30 de zile de la anularea comenzii pe contul dat de Client sau prin postă.

4./ În cazul în care datele oferite de Client sunt incorecte, incoerente, ne rezervăm dreptul să anulăm comanda.

IV./ 

Transportul

1./ Livrarea produselor se va face prin servicii de curierat la adresa dată de Client.

 2./ Clientul îsi asumă obligaţia de a prelua produsul comandat. Euro Kerex SRL nu îşi asumă responsabilitaea pentru daunele rezultate, orice cheltuială în plus rezultată din nepreluarea comenzii (daune, reexpediere) este suportată în totalitate de Client.

3./ Curierul livrează produsul pentru a treia oară numai în cazul în care clientul virează preţul de achiziţie al produsului, taxele de livrare, inclusiv taxele livrărilor nereuşite în contul bancar al Euro Kerex SRL. În caz contrar Euro Kerex SRL anulează comanda.

4./ Clientul are obligaţia de a verifica produsul, precum şi factura, garanţia, manualul de utilizare, în momentul livrării, fapt dovedit prin semnarea protocolului de predare-preluare. După semnarea documentului nu acceptăm reclamaţii referitoare la conţinutul pachetului.  Reclamaţiile privind deteriorarea ambalajului sunt acceptate doar în cazul în care Clientul refuză preluarea produsului din această pricină, şi reclamaţia a fost înregistrată de firma de curierat.

 

V./

Rezervarea dreptului de proprietate

Euro Kerex SRL îşi rezervă dreptul de proprietate până la achitarea integrală a preţului contractual al produsului comandat. Până la achitarea integrală a preţului produsului, Clientul nu poate transfera, închiria sa gaja produsul unei terţe părţi.

VI./

Preţul, modalităţi de plată

1./ Preţul de achiziţie al produslui este preţul afişat în dreptul produsului. Preţul conţine TVA, texele ambalării, precum şi orice alte eventuale taxe percepute. Preţul nu conţine costul transportului, aceste costuri fiind indicate în puctul IV./3. al Termenilor şi condiţiilor.

2./ Euro Kerex SRL îşi rezervă dreptul modificării preţurilor.Modificarea preţurilor devine valabilă odată cu afişarea acestora pe pagină. Produsele deja comandate nu sunt afectate de aceste modificări.

3./ Plata se poate face la livrare numerar sau prin virament bancar. În cazul viramentului bancar, Euro KErex SRL va trimite clientului confimarea plăţii în cel mult 24 de ore. Livrarea va fi efectuata numai dupa intrarea banilor in contul Euro Kerex SRL.

În cazul plăţii în numerar, curierul preia preţul de achiziţie de la Client în locul şi în numele Euro Kerex SRL. În cazul în care Clientul nu achită preţul produsului, livrarea este considerată nereuşită, şi se vor aplica clauzele prevăzute la punctul IV. Factura va fi înmânată clientului împreună cu produsul.

VII./

Drepturile şi obligaţiile părţilor

1./ Clientul admite faptul că la plasarea comenzii acceptă clauzele contractului, pe care are obligaţia de a le respecta.

2./ Clientul îsi asumă responsabilitatea de a prelua şi achita preţul produsului. În cazul în carea livrarea este nereuşită din vina clientului, acesta este obligat să achite către Euro Kerex SRL toate cheltuielile provenite în urma incidentului.

3./ Clientul are obligaţia de anunţa orice modificare a datelor furnizate, în special a adresei de livrare. Cheltuielile apărute în urma nerespectării acestor condiţii sunt suportate de Client.

4./ Euro Kerex SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru neregulile apărute pe pagina euro-kerex.ro sau www.poolmag.ro. Euro Kerex SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru problemele apărute care împiedică funcţionarea paginii şi comandarea produselor. Euro Kerex SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul paginilor accesibile de pe pagina euro-kerex.ro sau www.poolmag.ro

5./ În cazul în care produsul comandat nu este în stoc, sau nu poate fi livrat în termenul stabilit, Euro Kerex SRL anunţă imediat clientul, iar acesta poate oricând să renunţe la produs.

VIII./

Dreptul la retragere

1./ În termen de 14 zile incepand cu ziua in care intra in posesia fizica a produsului, Consumatorul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere.  Data livrării produsului este data intrării în posesia produsului, fapt ce poate fi dovedit prin facură. După expirarea termenului de 14 zile de la primire, intenţia de retragere trebuie depusă în scris, prin postă, e-mail sau fax. Ziua exercitării dreptului la retragere din contract va fi ziua în care Clientul trimite declaraţia în scris la sediul Euro Kerex SRL.

2./ În cazul retragerii din contract, Clientul are obligaţia să returneze produsul la adresa Euro Kerex SRL cu declaraţie de valoare, în condiţii de siguranţă prin pachet recomandat. Cheltuielile de returnare sunt suportate de consumator. Dreptul la retragere poate fi exercitat numai în cazul produselor netestate, fără deteriorări.

3./ În cazul retragerii, în momemntul retragerii Euro Kerex SRL returnează imediat, sau în cel mult 30 de zile  contravaloarea produsului, şi costurile de transport la adresa Clientului, sau în contul bancar dat de client. Clientul suportă doar cheltuielile de returnare.

4./ Excepţii:

- în cazul acelor produse care sunt legate de cumpărător, sau au fost produse la cererea expresă a Clientului, sau nu pot fi returnate daotită naturii lor, sau sunt foarte perisabile,

- în cazul înregistrărilor audio - video, programelor de calculator, al căror ambalaje nu sunt intacte. 

5./ Euro Kerex SRL are dreptul să ceară despăgubiri clientului în cazul sesizării daunelor provocate de folosirea, depozitarea sau impachetarea incorectă a produsului, Pentru evitarea situaţiilor conflictuale, Euro Kerex SRL înregistrează video procedura de control şi desfacere a produsului returnat.

IX./

Garanţia, termenul de valabilitate, reclamaţia

1./ Garanţia

Euro Kerex SRL asigură perioada de garanţie pentru toate produsele conform legislaţiei în vigoare. În cazul în care producătorul asigură o perioadă mai indelungată de garanţie, Euro Kerex SRL asigură clientului aceeaşi perioadă oferită de producător. Perioada de garanţie începe la data primirii produsului. Perioada de garanţie va fi înscrisă în certificatul de garanţie, înmânat clientului impreună cu produsul in momentul livrarii.

2./ Reclamaţii, tratarea reclamaţiilor

Reclamaţia este valabilă doar în scris trimisă prin postă, e-mail sau fax la adresa Euro Kerex SRL. Reclamaţia trebuie să conţină indicarea produsului defect, precum şi descrierea în detaliu a defecţiunii. Reclamaţia trebuie să fie însoţită de o copie a facturii şi de certificatul de garanţie. Euro Kerex SRL are obligaţia de a răspunde reclamaţiei în cel mai scurt timp posibil, dar în maximum 8 zile de la primire şi de a începe procedurile pentru remedierea problemei, conform legislatiei în vigoare.

X./

Dispoziţii finale

1./ Invaliditatea imediată sau mai târzie a oricărei dispoziții nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi.

2./ În cazul dispoziţiilor nereglementate în prezentul capitol „Termeni şi condiţii” se aplică reglementările în vigoare.

3./ Pretenţiile ce decurg din obiectul contractului cu Euro Kerex SRL, în funcţie de valoarea produselor, vor fi tratade la judecătoria competentă.